zeggen en zijn
linkedin twitter
Van communicatiemanagement, communicatieplan tot uitgewerkte middelenmix. Van realistische planning en budget tot aan verfijnde en rake teksten. Alle processtappen worden zorgvuldig doorlopen.  > lees verder
Door vooraan in het traject mee te denken wordt communicatie op het juiste moment en op een passende wijze ingezet: het geven van informatie, betrokkenheid bij het debat of meebeslissend. Beleidscommunicatie maakt onderdeel uit van een democratisch proces. > lees verder
Gezocht wordt naar verrassende combinaties met aansprekende communicatiepartners en optimale zichtbaarheid. > lees verder
We zorgen samen voor optimale zichtbaarheid en maken de boodschap nog sterker. > lees verder

Projectcommunicatie

Voorbeelden ter inspiratie:

Realisatie woon-werk gemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij dit sociale project zijn veel partijen betrokken; gemeente, woningbouw, zorginstantie, bewoners, omwonenden, leveranciers, aannemer etc. De gemeente bepaalt de kaders voor uitvoering maar kan in de verschillende fasen van het project haar betrokkenheid uiten en zichtbaar zijn. Op basis hiervan kan communicatie worden ingezet tijdens de voorbereiding van het project, de uitvoering en de evaluatie.

Een vereniging met vrijwilligers wil zich professionaliseren op het gebied van marketing en communicatie. Op welke wijze gaan ze dit plannen, uitvoeren en evalueren? Wie pakt welke communicatietaken op? Hoe verloopt het communicatieproces gestructureerd en op welke wijze hebben de communicatie-inspanningen het meeste succes? Vragen waar ik na afstemming het antwoord op geef.

Bekijk mijn portfolio voor cases uit de praktijk. 
 

Beleidscommunicatie

Voorbeelden ter inspiratie:

Er komt een nieuwe doorgaande weg door de gemeente. Er zijn voor- en tegenstanders. Door gericht met een aantal stakeholders om de tafel te gaan kan de gemeente na aangeven van kaders en (beleids)uitgangspunten, deze personen laten adviseren bij inrichtingseisen van de weg. Betrokkenheid en afgewogen keuzes zijn het gevolg.

Er moet een creatief plan komen voor een conferentie of een ronde-tafelbijeenkomst met belangengroepen. Hoe betrek je deelnemers bij een bijeenkomst? Hoe zorg je dat ze goed kunnen netwerken? Hoe zorg je - ook bij schijnbaar saaie onderwerpen - voor een fris en levendig programma? Hoe organiseer je publiciteit rond een bijeenkomst?

Bekijk mijn portfolio voor cases uit de praktijk.


 

Marketingcommunicatie

Voorbeelden ter inspiratie:

Je organiseert een evenement in een stad of dorp. Hoe zorg je voor bekendheid in de omgeving? Op welke wijze bereik je de doelgroep het beste en zorg je voor een uitverkochte happening? Samen gaan we op zoek naar de juiste (marketing)communicatieaanpak en vinden we geschikte partners voor het uitdragen van de boodschap.

Bezoekersaantallen lopen al enkele jaren terug. Ligt het aan de concurrentie? Is mijn aanbod niet meer vernieuwend genoeg? Hoe staat het met mijn dienstverlening? Communicatie is niet altijd de oplossing. Na het tackelen van een aantal voor de hand liggende oplossingen kijken we naar het versterken van de communicatieboodschap en organiseren we gerichte marketingacties die de bezoekersaantallen doen stijgen.
 
Bekijk mijn portfolio voor cases uit de praktijk.

Crossmediale aanpak

Voorbeeld ter inspiratie:

We adverteren met onze organisatie regelmatig in traditionele media als huis-aan-huis bladen en hebben folders breed verspreid. Het is alleen erg moeilijk om te achterhalen of onze doelgroep ons via deze middelen weet te vinden. Als je meer grip wilt krijgen op het mediagedrag van je doelgroep, bekijken we in overleg naar de meest geschikte mediamix. Een crossmediale aanpak tussen offline en online media is tegenwoordig niet meer weg te denken. Een goede combinatie zorgt voor meer zichtbaarheid en het beter meetbaar kunnen maken van mediagedrag.

Bekijk mijn portfolio voor cases uit de praktijk.